Veronika Olexová

     V divadielku ju môžete vidieť vo všetkých rozprávkach, no kvôli jej pracovnému vyťaženiu nám venuje menej času. Okrem spoločného rozprávkovania ju môžete vidieť v Študentskom divadle FF PU v Prešove, kde svoje herecké nadanie zveľaďuje pod vedením profesora Horáka.