Janka Štofaníková

     Najmladšia členka nášho ansámblu sa venuje herectvu len krátko, na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, pod pedagogickým vedením Mgr.art. Mariána Marka. Jej umelecké predpoklady - hra na klavír, spev ľudových piesní, ako aj uvoľnený javiskový prejav nás presvedčil o jej kvalitách a tak sa k nám pridala ako herec-animátor, ktorý sa venuje interaktívnym produkciám nášho divadla, či už ako anjel sv. Mikuláša, Snehulienka v klauniáde detského silvestra alebo Jaja v pirátskej hudobno-divadelnej produkcii. Jej pracovitosť a herecký prejav ju posunuli k postave "Kocúra v čižmách", čím dala našej rozprávke ďalšiu z možných podôb.