Mlynček meľ !

     Rozprávkový príbeh podľa námetu P. E. Dobšinského a jeho rozprávky "Mlynček".

     V rozprávke sa stretneme so sedliakom a jeho ženou, ale aj vílou, krkavcom, či dobráckym bačom.