Daniel Straka

     Ahoj, som jeden zo zakladajúcich členov nášho divadla, teda som prešiel všetkými rozprávkami. Okrem nášho divadla ste ma mohli vidieť v rozprávkovej dedinke Habakuky, v Divadlom Jonáša Záborského v Prešove, v Mestskom divadle Actores v Rožňave či v Mestskom divadle v Žiline, kde aktívne spolupracujem s FS Rozsutec. Okrem toho ma môžete poznať z televíznej obrazovky, alebo rôznych show programov pre deti aj dospelých.

   Navyše sa venujem mladým talentom na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, kde som s nimi naštudoval divadelnú hru J.G. Tajovského Hriech, pod názvom "Nemý svedok", ktorá bola uvedená na Slovensku, v Srbsku aj v iných krajinách.