Janka Štofaníková

     Najmladšia členka nášho ansámblu sa venuje herectvu len krátko, na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, pod pedagogickým vedením Mgr.art. Mariána Marka. Jej umelecké predpoklady - hra na klavír, spev ľudových piesní, ako aj uvoľnený javiskový prejav nás presvedčili o jej kvalitách a tak sa k nám pridala ako herec-animátor, ktorý sa venuje interaktívnym produkciám nášho divadla. Pozitívne reakcie na jej pôsobenie v našom divadle, či už zo strán diváka alebo kolegov ju posunuli ďalej a dnes ju môžete vídavať vo všetkých naších novinkách. Ako "Kocúr v čižmách", dala našej rozprávke ďalšiu z možných podôb. Okrem toho ju vídavate v "Čarovnej muzike", kde dokázala presvedčiť o svojom hereckom raste a naši najmenší diváci kladne reagujú, čo je nevídané, aj na jej záporné postavy. V týchto dňoch pracuje na pripravovanej rozprávke Pinokio, ktorú sme prispôsobili jej dispozíciám, kde môžete zhliadnuť jej žonglérske, akrobatické či herecké majstrovstvo.