Kontakt

Marka Čulena 16
080 01 Prešov

cililing@cililing.sk 

Marketing
Eva Straková 0911 971 044
Umelecký vedúci
Mgr. art. Daniel Straka, ArtD. 0907 530 730

IČO: 422 285 31
DIČ: 2023 133 299
Č. účtu:
2922846108 / 1100 vedený v Tatrabanka, a.s.
IBAN: SK49 1100 0000 0029 2284 6108